התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
ואומר למלך, המלך לעולם יחיה; מדוע לא-יירעו פניי, אשר העיר בית-קברות אבותיי חרבה, ושעריה, אוכלו באש.