התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
ואקום לילה, אני ואנשים מעט עימי, ולא-הגדתי לאדם, מה אלוהיי נתן אל-ליבי לעשות לירושלים; ובהמה, אין עימי, כי אם-הבהמה, אשר אני רוכב בה.