התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
ואגיד להם את-יד אלוהיי, אשר-היא טובה עליי, ואף-דברי המלך, אשר אמר-לי; ויאמרו נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה. 

פתאום קם אדם בבוקר ומחליט להרים את קרן ירושלים וישראל מחדש, 150 שנה אחרי החורבן!