התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה--אין זה, כי-אם רוע לב; ואירא, הרבה מאוד.