התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
ואיגרת אל-אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן-לי עצים לקרות את-שערי הבירה אשר-לבית ולחומת העיר, ולבית, אשר-אבוא אליו; וייתן-לי המלך, כיד-אלוהיי הטובה עליי.