התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
ואומר אליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה, ושעריה ניצתו באש:  לכו, ונבנה את-חומת ירושלים, ולא-נהיה עוד, חרפה.