התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ב -

פסוק יט

שיתוף
וישמע סנבלט החורוני וטובייה העבד העמוני, וגשם הערבי, וילעיגו לנו, ויבזו עלינו; ויאמרו, מה-הדבר הזה אשר אתם עושים--העל המלך, אתם מורדים.