התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
ואשיב אותם דבר, ואומר להם אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו; ולכם, אין-חלק וצדקה וזיכרון--בירושלים.