התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
ויקם אלישיב הכוהן הגדול ואחיו הכוהנים, ויבנו את-שער הצאן--המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו; ועד-מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל.