התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ג -

פסוק טו

שיתוף
ואת שער העין החזיק שלון בן-כל-חוזה, שר פלך המצפה--הוא יבננו ויטללנו, ויעמיד דלתותיו מנעוליו ובריחיו; ואת חומת בריכת השלח, לגן-המלך, ועד-המעלות, היורדות מעיר דויד.