התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
ויהי כאשר שמע סנבלט וטובייה והערבים והעמונים והאשדודים, כי-עלתה ארוכה לחומות ירושלים--כי-החלו הפרוצים, להיסתם; וייחר להם, מאוד.