התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
ויהי מן-היום ההוא, חצי נעריי עושים במלאכה, וחציים מחזיקים והרמחים המגינים, והקשתות והשריונים; והשרים--אחרי, כל-בית יהודה. 

זה השילוב המנצח בארץ ישראל, חלק עוסקים במלאכת הקודש וחלק בלחימה ובצבא. ואלו לא יוכלו ללא אלו.