התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ד -

פסוק יא

שיתוף
הבונים בחומה והנושאים בסבל, עומשים; באחת ידו עושה במלאכה, ואחת מחזקת השלח. 

משפט משמעותי