התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ה -

פסוק יג

שיתוף
גם-חוצני נערתי, ואומרה ככה ינער האלוהים את-כל-האיש אשר לא-יקים את-הדבר הזה מביתו ומיגיעו, וככה יהיה נעור, וריק; ויאמרו כל-הקהל אמן, ויהללו את-יהוה, ויעש העם, כדבר הזה. 

במילים ינער האלוהים מופיעים הטעמים ירח בן יומו - קרני פרה.