התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ה -

פסוק יח

שיתוף
ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד צאן שש-ברורות וציפורים נעשו-לי, ובין עשרת ימים בכל-יין, להרבה; ועם-זה, לחם הפחה לא ביקשתי--כי-כבדה העבודה, על-העם הזה.