התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ו -

פסוק י

שיתוף
ואני-באתי, בית שמעיה בן-דליה בן-מהיטבאל--והוא עצור; ויאמר ניוועד אל-בית האלוהים אל-תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל--כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. 

:-)