התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ח -

פסוק טו

שיתוף
ואשר ישמיעו, ויעבירו קול בכל-עריהם ובירושלים לאמור--צאו ההר והביאו עלי-זית ועלי-עץ שמן, ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות:  לעשות סוכות, ככתוב. 

שמי הדס