התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ט -

פסוק ז

שיתוף
אתה-הוא, יהוה האלוהים, אשר בחרת באברם, והוצאתו מאור כשדים; ושמת שמו, אברהם. 

בחרתי בפסוק הזה מכיון ששמי אברהם והוא הפסוק שאני אומר לאחר תפילת שמונה עשרה וגם אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא מוליך אותי יד ביד לעבר תוכניתו עבורי.