התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק ט -

פסוק יב

שיתוף
ובעמוד ענן, הנחיתם יומם; ובעמוד אש, לילה, להאיר להם, את-הדרך אשר ילכו-בה. 

שצריך ללכת בדרך