התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק י -

פסוק יא

שיתוף
ואחיהם--שבניה הודייה קליטא, פלאיה חנן.