התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יב -

פסוק לט

שיתוף
ומעל לשער-אפריים ועל-שער הישנה ועל-שער הדגים, ומגדל חננאל ומגדל המאה, ועד, שער הצאן; ועמדו, בשער המטרה. 

בפסוק זה מופיע שם משפחתי.