התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יג -

פסוק כח

שיתוף
ומבני יוידע בן-אלישיב הכוהן הגדול, חתן לסנבלט החורוני; ואבריחהו, מעליי. 

כל הכבוד לשר!