התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יג -

פסוק ה

שיתוף
ויעש לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים נותנים את-המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר--מצות הלויים, והמשוררים והשוערים; ותרומת, הכוהנים. 

במילים היו לפנים מופיעים הטעמים ירח בן יומו - קרני פרה.