התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יג -

פסוק כה

שיתוף
ואריב עימם ואקללם, ואכה מהם אנשים ואמרטם; ואשביעם באלוהים, אם-תיתנו בנותיכם לבניהם, ואם-תשאו מבנותיהם, לבניכם ולכם.