התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יג -

פסוק כו

שיתוף
הלוא על-אלה חטא-שלמה מלך ישראל ובגויים הרבים לא-היה מלך כמוהו, ואהוב לאלוהיו היה, וייתנהו אלוהים, מלך על-כל-ישראל:  גם-אותו החטיאו, הנשים הנוכרייות.