התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יג -

פסוק כט

שיתוף
זוכרה להם, אלוהיי:  על גואלי הכהונה, וברית הכהונה והלויים. 

פספסתי את הפסוק האחרון בתנך, אז זה היה הכי קרוב