התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק יג -

פסוק ל

שיתוף
וטיהרתים, מכל-נכר; ואעמידה משמרות לכוהנים וללויים, איש במלאכתו. 

הפסוק לפני האחרון בתנך הוא כל כך חשוב!
הפסוק מלמד אותנו להיטהר מכל נכר-
זא שעם ישראל כמובן דואג לכל האנושות אבל בשביל זה עלינו להיטהר מכל ההשפעות הזרות.
את התורה הקדושה עם ישראל קיבל מאלוקי ישראל ביחד עם התורה שבעל פה בהר סיני ועלינו לשמור עליה בטהרתה!
יש להיזהר מפירושים זרים של בני נכר ולצערנו גם מבני עמנו שלעיתים נגררים אחרי תרבויות זרות ומשנים מהמסורת הישראלית.
הנביאים התנאים האמוראים וגדולי ישראל בכל הדורות שמרו על התורה ואנו נצליח להמשיך אותה עד לגאולה השלימה.
כך נוכל לעבור לפסוק שמסיים את התנך