התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק א

שיתוף
  משלי, שלמה בן-דויד--    מלך, ישראל.