התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק ל

שיתוף
  לא-אבו לעצתי;    נאצו, כל-תוכחתי.