התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק לב

שיתוף
  כי משובת פתיים תהרגם;    ושלוות כסילים תאבדם.

אין לי מושג