התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
  להבין משל, ומליצה;    דברי חכמים, וחידותם.

כל סוד החיים .הוא להבין וכל החיים עצמן הן משל ומליצה פתורי החידות המה החכמים . להגיע לדרגתם , אפשר אולי להבינם.אך החיים הם חידה הכי גדולה ואין פותר אותה