התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
  כי, לווית חן הם לראשך;    וענקים, לגרגרותיך.

כי תורת אבות מלווה אותנו ככתר חן וכענק לאורך כל שנות חיינו וכחוט השני לאורך כל הדורות