התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק י

שיתוף
  בני--    אם-יפתוך חטאים, אל-תאבה.

שזה מתאים לתקופתנו