התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
  כל-הון יקר נמצא;    נמלא בתינו שלל.

עושר זה לא הכל