התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
  גורלך, תפיל בתוכנו;    כיס אחד, יהיה לכולנו.

כשאחד נופל - כולם נופלים!