התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
  כי רגליהם, לרע ירוצו;    וימהרו, לשפוך-דם.

blood everywhere