התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
  כי-חינם, מזורה הרשת--    בעיני, כל-בעל כנף.