התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק יט

שיתוף
  כן--אורחות, כל-בוצע בצע;    את-נפש בעליו ייקח.

עצוב