התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
  חכמות, בחוץ תרונה;    ברחובות, תיתן קולה.

זוהי תקוותי שהחכמה והבינה, יהיו נחלת רבים ונפוצים ברחובות גם.
אולי אז יהיה לנו עולם שליו יותר.