התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
  עד-מתיי, פתיים--    תאהבו-פתי:ולצים--לצון, חמדו להם;    וכסילים, ישנאו-דעת.

חשיבות הידע והדעת היא הגדולה של העם היהודי