התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק כד

שיתוף
  יען קראתי, ותמאנו;    נטיתי ידי, ואין מקשיב.