התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק כח

שיתוף
  אז יקראונני, ולא אענה;    ישחרונני, ולא ימצאונני.