התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק א -

פסוק לא

שיתוף
  ויאכלו, מפרי דרכם;    וממועצותיהם ישבעו.