התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
  אז--תבין, יראת יהוה;    ודעת אלוהים תמצא.

לעתיד לבא נבין מהי יראת ה' אמיתית, ונמצא דעת אלוקים.