התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
  העוזבים, אורחות יושר--    ללכת, בדרכי-חושך.

הליכה בדרך הישר מגבירה סכויים להגיע לאור