התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק כא

שיתוף
  כי-ישרים ישכנו-ארץ;    ותמימים, ייוותרו בה.

להוריי היקרים, שאזכה תמיד לשמור תורתכם