התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
  כי אם לבינה תקרא;    לתבונה, תיתן קולך.

בחרנו בפסוק זה מספר מישלי ששלמה המלך כתב אותו ודברי מוסר השכל של שלמה . מתאים לכל דור ולכל אחד.