התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
  כי-יהוה, ייתן חכמה;    מפיו, דעת ותבונה.

לסבי החכם!