התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
  אז--תבין, צדק ומשפט;    ומישרים, כל-מעגל-טוב.