התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
  מזימה, תשמור עליך;    תבונה תנצרך.

התורה מוצאת את היחס הנכון בין אמונה תמימה לבין התנהלות מושכלת ומצווה להעזר בשניהם